logodemoetinterreg

DEMO, afkorting van Duurzaamheid en Ecologie in de Muzieksector en haar Organisaties, is een grensoverschrijdend project (Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen), gelinkt aan duurzame ontwikkeling. Het gaat om een groepering van 11 culturele partners in de huidige muzieksector, die tussen 2016 en 2020 hun middelen en krachten willen bundelen om vernieuwende en creatieve oplossingen te bedenken en uit te testen voor een duurzame opwaardering van het grensoverschrijdende culturele en natuurlijke erfgoed. De bedoeling is de aantrekkelijkheid en de duurzame ontwikkeling van de streek te versterken.

Het CCRM heeft zich sinds begin 2000 in de muzieksector gespecialiseerd (verspreiding, omkadering, ondersteuning bij creatie) en heeft geleidelijk een duurzaam beleid ontwikkeld, door o.a. seizoensgebonden en ethisch verantwoorde streekproducten te verkopen. We gebruiken bij onze activiteiten methodes om minder afval te produceren en bevorderen de samenwerking met lokale KMO’s.

We zijn niet alleen toegespitst op muziek, maar zijn een cultureel centrum met missies zoals permanente vorming, ondersteuning van het verenigingsleven en samenwerking met andere culturele organisaties. Dit geeft ons de nodige competenties om kennis en ervaring te delen en om activiteiten in andere structuren te begeleiden. We kunnen bij het DEMO-project niet alleen onze ervaring met duurzame ontwikkeling, maar ook onze vaardigheden in samenwerking en gegevensuitwisseling inbrengen.

Deze opdrachten, eigen aan een cultureel centrum, maken dat we onze manier van werken, verworven in het kader van het INTERREG-project, kunnen overbrengen aan verenigingen uit de streek en aan verschillende culturele organisaties waar we mee samenwerken; niet alleen die van het project, maar ook andere.

Bovendien bevindt ons cultureel centrum zich op de belangrijke toeristische site van het Hôpital Notre Dame à la Rose van Lessen. Een deel van onze activiteiten richt zich op het publiek van dit museum en de dienst Toerisme is een partner met wie we heel geregeld samenwerken.

 

Het project wordt gesteund door de Europese Unie, via het programma INTERREG V en de EFRO fondsen.

http://demo-europe.eu/